برچسب: چک‌های بنفش

چک

هزار توی قوانین «چک»

از زمستان سال ۹۹ که موضوع اجرای قانون جدید چک مطرح شد، روند عملیاتی کردن این قانون با مشکلات بسیاری ...

پیشنهاد بنکر