برچسب: چهره سیاسی

ایام بعد از خودکشی داور

علی‌‌اکبر داور، بنیان‌گذار دادگستری نوین در ایران و وزیر مالیه رضا شاه، در سن ۵۱ سالگی خودکشی کرد. اگر چه ...

پیشنهاد بنکر