برچسب: چند نرخی

زنگ خطر در بازار ارز

با وجود هشدار دائمی کارشناسان درباره مضرات چند نرخی بودن ارز در داخل، ظاهرا سیاستگذار نه تنها برای رفع مشکل ...

پیشنهاد بنکر