برچسب: پول ملی ایران

آقای پول‌ها

مدت‌هاست در ایران، ترجیح کاربست ارزهای دیگر در مبادلات تجاری کشور به جای دلار، به یک سودای ایدئولوژیک، حتی فراتر ...