برچسب: پرونده‌های فساد اقتصادی

دانه ‌درشت‌ها‌ در لیست فرار

مهر سال ۱۳۹۰ بود. یک اتفاق خبر یکِ تمام رسانه‌ها شد. «اختلاسگر سه‌هزارمیلیاردی از کشور فرار کرد». محمدرضا خاوری، رئیس ...

پیشنهاد بنکر