برچسب: پرداخت مالیات مقطوع

هشدار مهم به خریداران سکه

طبق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، کلیه خریداران حقیقی سکه از بانک مرکزی در سال گذشته باید تا پایان خرداد سال‌جاری ...

پیشنهاد بنکر