برچسب: پتروشیمی‌ها

راز بقای حقوق‌های نجومی

انتشار فیش حقوقی چند تن از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی امیرکبیر باردیگر سوژه حقوق‌های نجومی را داغ کرد.

پیشنهاد بنکر