برچسب: پایانه‌های فروشگاهی

هر ایرانی روزانه به طور متوسط 5 تراکنش بانکی انجام می‌دهد و در روز تقریبا 400 میلیون تراکنش بانکی داریم.

۹ میلیون ابزار پرداخت غیرفعال شد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: از مردادماه امسال همزمان با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی ۹ میلیون ابزار پرداخت بدون ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

پیشنهاد بنکر