برچسب: وزارت امورخارجه ایران

واکنش بازارها به شوک وین

افزایش امیدواری به احیای برجام، درپی آغاز مذاکرات وین، همه بازارهای دارایی را در نخستین‌ماه از سال‌جاری تحت‌تأثیر قرار داد ...

پیشنهاد بنکر