برچسب: وجوه تنخواه

كاهش دستوری نرخ تورم؟!

در حالي كه نقدينگي در ايران به‌طور روزانه رشد مي‌كند و به افزايش تورم مي‌انجامد؛ مركز آمار ايران در گزارش ...

پیشنهاد بنکر