برچسب: وثيقه‌گذاري

ماجرای وام ٢٠٠ ميليونی

اختصاص وام ۲۰۰ ميليون توماني بدون ضامن به يارانه بگيران، ادعايي است كه در طول هفته‌هاي اخير بار‌ها از سوي ...

پیشنهاد بنکر