برچسب: وثایق تسهیلات ارزی

نظارت بانک مرکزی بر فرآیند وام دهی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از راهبردهای فناورانه از جمله راه‌اندازی سامانه‌های «سمات» و «ذی‌نفع واحد» امکان استفاده ...

پیشنهاد بنکر