برچسب: وام دهی

سپرده گذاری برای دریافت وام

وام دهی بانک ها رکورد زد

روند تسهیلات دهی بانک ها و موسسات اعتباری در تابستان امسال، به سطح قابل توجهی رسیده است. در داده‌هایی که ...

پیشنهاد بنکر