برچسب: وام استیجاری به مستاجران

پرداخت وام اجاره به مستاجران

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بررسی ابعاد اثرات ویروس کرونا بر بخش مسکن، پیشنهاد کرد که تمهید تسهیلات ...

پیشنهاد بنکر