برچسب: وام ارزان‌تر

تکرار یک خطای بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ...

پیشنهاد بنکر