برچسب: هزینه

نجومی بگیران زیان‌ ده!

شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اکنون به بنگاه‌هایی تبدیل شده‌اند که از لحاظ اقتصادی به گواه صورت‌حساب‌های مالی، دچار ناکارآمدی هستند؛ ...

پیشنهاد بنکر