برچسب: هزینه‌های جاری دولت

آژیر هشدار تورم

وزیر اقتصاد می‌گوید نرخ تورم سال آینده بسیار کمتر از امسال خواهد بود. البته نه او و نه رئیس‌کل بانک ...

پیشنهاد بنکر