برچسب: نوسان‌گیران بازار

دو تصور نوسان‌گیران دلار

«دولت برای اینکه نشان دهد، فعال شدن «مکانیزم ماشه» هیچ تاثیری روی اقتصاد و بازار ایران ندارد، عرضه ارز خود ...

پیشنهاد بنکر