برچسب: نهضت ملی مسکن

وام‌های بی‌قاعده

بخش اصلی وام‌هایی که باید مطابق نظر مجلس در لایحه بودجه1401 به بخش‌های مختلف پرداخت شود مربوط به تبصره16 است ...

چک بی‌محل در وجه ملی مسکن

در جریان بررسی جزئیات لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1401در کمیسیون تلفیق، اعضای این کمیسیون موافقت کردند در حمایت ...

سود ۱.۵میلیارد تومانی یک وام!

در حالی وزیر راه از برنامه‌ریزی برای پلکانی‌‌شدن بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن خبر داده که سود وام ۴۵۰میلیونی در ...

٣بسته وام بانکی مسکن

متقاضیان مسکن دولتی، منتظر پلکانی شدن بازپرداخت اقساط وام، اعطای وام بدون شرط به‌خودمالکان و ابلاغ سود 5درصدی تسهیلات مسکن ...

پیشنهاد بنکر