برچسب: نمایندگان شعب

پایش عملکرد فصلی بانک کارآفرین

نخستین جلسه پایش عملکرد فصلی واحدهای ستادی بانک کارآفرین با موضوع تحقق برنامه‌های عملیاتی و توسعه‌ای، با هدف پاسخگویی واحدها ...

پیشنهاد بنکر