برچسب: نظرعلی صلاحی‌نژاد

در بیمه ملت چه خبر است؟

یک هفته پس از عزل پرسروصدای "نظرعلی صلاحی‌نژاد" از کرسی مدیریت عاملی شرکت بیمه ملت، اکنون گزارش شده که در ...

پیشنهاد بنکر