برچسب: نظام پولی و بانکی

تورم به کدام سو می‌رود؟

شاخص تورم، هم اکنون به مهم‌ترین شاخص اقتصادی کشوربدل شده است. سمت و سوی این شاخص به‌دلیل اینکه با معیشت ...

پیشنهاد بنکر