برچسب: نسخه نویسی الکترونیک

از حذف دفترچه های بیمه چه خبر؟

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران، گفت: از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۰ حذف تدریجی دفترچه‌های درمانی بیمه سلامت انجام خواهد ...

پیشنهاد بنکر