برچسب: نرم‌افزار

با شعب حضوری خداحافظی کنید

نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات گفت: نئوبانک‌ها با حداقل پرسنل کار می‌کنند، در صورت گسترش افراد جدید استخدام خواهند شد. همچنین ...

پیشنهاد بنکر