برچسب: نرخ شاخص بازار ارز

دلار در وضعیت آخر

بسیاری از تحلیلگران بازار ارز تهران حرکت مجدد دلار به سمت مرز حمایتی خود را در اثر موج جدید ویروس ...

پیشنهاد بنکر