برچسب: نرخ سود سپرده‌های بانکی

تکرار یک خطای بانکی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تأکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ...

چرخش در سیاست‌های پولی

تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه با سررسید 2ساله تنها بخشی از پازل سیاستی بانک مرکزی ...

پیشنهاد بنکر