برچسب: نرخ سود دوم

خطر سود بانکی دونرخی

درحالی‌که مردم از بانک مرکزی و شورای دولتی پول و اعتبار، انتظار انضباط بانکی و نظارت دقیق بر دخل و ...

پیشنهاد بنکر