برچسب: نرخ رشد نقدینگی

تابستان داغ پول

«پول داغ» به پولی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌هایی ...

صفحه 1 از 2 1 2