برچسب: نرخ بیکار

مصیبت های دلار گران!

روند نوسانات نرخ دلار در سال‌های گذشته و نیز نا اطمینانی‌های ناشی از آن در سال ۱۳۹۷ موجب شکل‌گیری انواع ...

پیشنهاد بنکر