برچسب: نرخ بهره بانکی

معمای نرخ بهره

درحالی که تعدادی از اقتصاددانان اعتقاد دارند با افزایش نرخ بهره می‌توان مانند سایر کشورها تورم افسارگسیخته را کنترل کرد، ...

اگر نرخ بهره افزایش یافت…

در اردیبهشت امسال با رونق بازار سرمایه نرخ سود بانکی کاهش یافت و حداکثر سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله ...

صفحه 1 از 2 1 2

پیشنهاد بنکر