برچسب: نرخ‌شکنی بانک‌ها

توبیخ بانکداران نرخ شکن

بانک مرکزی عملیات برخورد با بانکداران متخلف را آغاز کرده و قرار است مدیران عامل بانک‌هایی که نرخ سودی بالاتر ...

پیشنهاد بنکر