برچسب: میزان نقدینگی

بمب ساعتی اقتصاد ایران

رشد نقدینگی و تورم لجام‌گسیخته، دو معضل همیشگی اقتصاد ایران هستند که با ایجاد بی‌ثباتی همه سیاست‌های پولی و مالی ...

مردم چقدر اسکناس دارند؟

طبق آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی در شهریور امسال حدود ۷۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در دست مردم ...

پیشنهاد بنکر