برچسب: میزان معوقات بانکی

آمار وحشتناک معوقات بانکی

پس از درخواست وزیر اقتصاد از بانک مرکزی برای الزام بانک‌ها نسبت به انتشار اسامی ابربدهکاران خود در هر سه ...

پیشنهاد بنکر