برچسب: میرزا حسن مستوفی‌‌‌الممالک

مرگ رئیس‌الوزرای دموکرات

میرزا حسن مستوفی‌‌‌الممالک، که پنج دوره نخست‌‌‌وزیر ایران (رئیس‌‌‌الوزراء) در دوره قاجار و یک دوره نخست‌‌‌وزیر ایران در زمان سلطنت ...

پیشنهاد بنکر