برچسب: میخائیل اولیانوف

شوک شبانه به دلار

تحلیلگران فنی محدوده ۲۳ هزار را برای قیمت دلار تعیین جهت می‌دانند. اگر دلار بتواند از برخی سطوح این کانال ...

پیشنهاد بنکر