برچسب: مهاجرت نخبگان

انحطاط در همه عرصه‌ها

با انحطاطی که در همه عرصه‌های حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در واپسین سده دوره گذار پدیدار شد، مهاجرت‌های جمعی ...

پیشنهاد بنکر