برچسب: مناظره

مسابقه خطرناك

پيش از شروع اولين مناظره بين كانديداهاي رياست‌جمهوري، فرشاد مومني، اقتصاددان در جلسه روز پنجشنبه موسسه دين و اقتصاد به ...

پیشنهاد بنکر