برچسب: مقامات پولی

بحران پول‌های سرگردان

مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه‌ریزی درستی از ...

پیشنهاد بنکر