برچسب: مطالبات بانک‌ها

اخطار رئیسی به بانک‌ها

محاسبات نشان مــی‌دهد 2400بنگاه اقتصادی ایران گرفتار باتلاق وصول مطالبات بانک‌ها شده‌اند. طبق آمارهای رسمی دست‌کم چراغ تولیدی 1793بنگاه مستقر ...