برچسب: مشروطیت‌

سوگند شاه قاجار به قانون مدرن

مجلس اول شورای ملی ایران (۱۳۲۶-۱۳۲۴ق) نخستین تجربه نظام پارلمانی در ایران بود که توانست برای تبیین حقوق اساسی مردم ...

پیشنهاد بنکر