برچسب: مسیر آتی دلار

قیمت دلار چه خواهد شد؟

همانطور که مشخص است دلار پس از اصلاح از ۳۳ تا۲۱هزار تومان، در قالب الگوی کف دوقلو اصلاح را به ...

پیشنهاد بنکر