برچسب: مسكن مهر

بمب ساعتی بانك‌ها

بانك‌ها چقدر براي كشور مهم هستند؟ و آيا مي‌توانند بحراني عميق را در كشور ايجاد كنند؟

پیشنهاد بنکر