برچسب: مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین

بانک ایران زمین دو مدرسه ساخت

با حمایت بانک ایران‌زمین و در راستای اجرای مسئولیت‌ اجتماعی سازمانی، دو مدرسه به نام فرزندان ایران زمین در مناطق ...

پیشنهاد بنکر