برچسب: مدیریت مالی

گشتی در اتاق تاریک بانکداری

به‌دنبال انتشار صورت‌های مالی بانک ملی، وزارت اقتصاد صورت‌های مالی 4بانک دولتی دیگر را نیز برای شفافیت بیشتر منتشر کرد. ...

۱۰ قانونِ جدید مدیریتِ پول

امروز، مدیریتِ پول چیزی فراتر از درسِ بار‌ها نقل‌شدۀ چارلز دیکنز در رمان دیوید کاپرفیلد است که می‌گفت: درآمد سالانه ...

پیشنهاد بنکر