برچسب: محاسبه مالیات

معامله با کارتخوان کم شد

دستگاه‌های کارتخوان‌ به همان سرعت که در دل بساط فروشندگان جاخوش کرده بودند از مقابل چشمان مشتریان محو شدند. این ...

پیشنهاد بنکر