برچسب: مالیاتی

اعداد بودجه ١۴٠١

دولت می‌گوید بودجه سال آینده با هدف مهار تورم و با فرض باقی‌ماندن تحریم‌ها بسته شده و قرار است رشد ...

دولت مردم را تیغ نزند!

نظام مالیاتی در سراسر جهان با دو کارویژه اساسی طراحی می‌شود، نخست کاهش فاصله طبقاتی و دوم تامین هزینه های ...

پیشنهاد بنکر