برچسب: كارت به كارت

سقوط قدرت خريد

هشتادوششمين گزارش اقتصادي شبكه الكترونيكي پرداخت كارت موسوم به «شاپرك» نشان مي‌دهد تراكنش‌هاي مرتبط با كارت‌خوان‌ها يا پرداخت‌هاي اينترنتي در ...