برچسب: قیمت کالا

۲۷ تکنیک پس انداز

درآمدها تغییری نکرده و در خیلی موارد به‌ دلیل کرونا کاهش یافته، قیمت کالا و خدمات مدام در حال افزایش ...

پیشنهاد بنکر