برچسب: قیمت هر دلار

دلار خر است!

اقتصادخوانده نیستم تا اجازه داشته باشم حرفی کارشناسانه دربارۀ وضعیت بازار ارز بزنم، اما شهروندی ایرانی‌ام ایرانی بودن یعنی ناگزیر ...

صفحه 1 از 3 1 2 3