برچسب: قیمت نفت

ابهام در یک آمار اقتصادی

یکی از معیارهای مهم اقتصادی برای سنجش وضعیت رفاهی خانوارها تولید ناخالص داخلی یا همان درآمد ملی است.

ترمز رشد دلار کشیده شد

با وجود یک دور نزول قیمت دلار تا محدوده 25هزار تومان در اواخر سال گذشته از ابتدای امسال، قیمت هر ...

صفحه 1 از 3 1 2 3

پیشنهاد بنکر